Program Operacyjny Inteligentny Rozwj
Kontakt Strona główna Firma antykorozja
 • Statki
 • Offshore
 • Mosty
 • Rurociągi
 • Instalacje przemysłowe
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne
 • czyszczenie wodą pod ciśnieniem do 3000 bar
 • czyszczenie ręczne z użyciem narzędzi
  pneumatycznych i elektrycznych
 • malowanie hydrodynamiczne wszystkimi
  rodzajami farb
 • metalizacja i nakładanie wszelkich innych
  powłok antykorozyjnych

e-mail: biuro@sabra-service.pl

Sabra-Service Sp. j. Przedsiębiorstwo Usługowe
71-220 Szczecin, Modra 66-68 POLAND
tel. + 48 91 439 44 69, fax.+ 48 91 439 44 61

główna