Program Operacyjny Inteligentny Rozwj

Firma wzięła udział w projekcie „Dotacja na kapitał obrotowy”, który dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynnosci finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystapiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc udzielona została na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Wartość projektu: 325 989,30 PLN.


Czyszczenie i malowanie konstrukcji statków

e-mail: biuro@sabra-service.pl

Sabra-Service Sp. j. Przedsiębiorstwo Usługowe
71-220 Szczecin, Modra 66-68 POLAND
tel. + 48 91 439 44 69, fax.+ 48 91 439 44 61

dotacja